Ett urval av mina fågelfoton. Fler finns på min blogg 'Mina fågelfoton', där fåglarna presenteras artvis i alfabetisk ordning. Sidan är under uppbyggnad . För att komma dit klicka på rubriken ovan.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Eva Danelius